5 manieren die je kredietscore negatief beïnvloeden

Terecht of onterecht, de gezondheid van uw kredietscore is ongelooflijk belangrijk omdat het kredietverstrekkers, banken en kredietautoriteiten helpt een duidelijker beeld te vormen van

of u financieel verantwoordelijk en betrouwbaar bent. Uw kredietscore speelt een belangrijke rol bij het bepalen of u toegang krijgt tot leningen, creditcards en extra leningen, terwijl u ook toegang krijgt tot de beste tarieven voor deze producten, afhankelijk van uw score. Dan is er  een geld lenen zonder bkr toets optie. 

Regelgevende instanties doen er nogal geheimzinnig over hoe ieders individuele kredietscore precies wordt berekend. Gelukkig zijn er echter veel manieren waarop u kunt helpen een gezonde kredietscore te behouden, zo kunt u bijvoorbeeld snel 200 euro lenen onder meer door het volgende te vermijden:

1) Te laat of niet betalen

Te late of gemiste betalingen kunnen een aanzienlijke negatieve impact hebben op uw kredietscore. Dit is een relatief eenvoudige manier waarop kredietverstrekkers kunnen beoordelen of u in staat bent de vereiste betalingen op tijd te verrichten.

Gelukkig is het opzetten van automatische incasso’s met uw verschillende aanbieders meestal een relatief eenvoudig proces, dat kan helpen ernstige en langdurige schade aan uw kredietscore te voorkomen.

2) Te veel leningen aanvragen

Online kredietwaardigheidscontroles zijn nu gemeengoed geworden voor de meeste kredietverstrekkers, dus u moet er gebruik van maken! De meeste van deze controles nemen slechts enkele minuten in beslag en geven een nauwkeurig beeld van de kans dat een bepaalde kredietverstrekker uw aanvraag zal accepteren en helpen u meerdere afwijzingen te voorkomen.

3) Uw beschikbare krediet opgebruiken

Een hoge kredietbenuttingsratio kan voor kredietverstrekkers een cruciaal waarschuwingsteken zijn dat u te afhankelijk bent van uw bestaande krediet. Kredietverstrekkers staan meestal welwillend tegenover u als uw kredietopnemingsratio onder de 30% ligt, waarbij minder dan 10% het ideale scenario is. Deze ratio wordt berekend door uw totale bedrag aan doorlopend krediet te delen door het totaal van al uw kredietlimieten.

4) Veel nieuwe kredietrekeningen openen

Telkens wanneer u een formele kredietaanvraag indient, wordt een ‘hard’ onderzoek uitgevoerd en in uw kredietrapport opgenomen dat tot twee jaar kan duren. Veel verschillende aanvragen in een kort tijdsbestek kunnen daarom een negatieve invloed hebben op uw score, omdat het een signaal kan zijn dat u zich in een slechte financiële situatie bevindt of dat u elders geen krediet hebt gekregen.

5) Onnauwkeurige informatie op uw rapport

Naast het feit dat u ervoor moet zorgen dat uw betalingen op tijd worden gedaan, uw credit utilisation ratio laag is en dat u niet te veel nieuwe kredietaanvragen indient, kan het belang van het controleren van de juistheid van de informatie die kredietinformatiebureaus bijhouden, verloren gaan.

 

Het is een goed idee om deze informatie regelmatig te controleren omdat ze een onnodig schadelijke invloed op uw score kan hebben. Als u iets vindt dat onjuist of verouderd is, ga dan in geschil met dat bedrijf om het zo snel mogelijk te laten bijwerken.